"از آغاز پایان نامه،تا پایان پایان نامه"

از آغار پایان نامه تا، پایان ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد

 را با عنوان" مقایسه میزان رضایت"  مندی زنان دبیر متاهل و زنان خانه  دار شهرستان دزفول از نقش های خانگی خود"

 را قدم به قدم و روز به روزیاداشت می کنم تا هم آموزشی باشد برای آنان که  هنوز شروع نکرده اند.

  هم بعدها برایم یاد آور خاطرهای روزهای خوش پر از تلاش و کوشش و مطالعه ی هدفمند باشد انشاا...

کارم را حدودا از اوائل بهمن شروع کرده ام ، تعداد زیادی مقاله و خلاصه ی پایان نامه و چند کتاب را مطالعه کردم سپس انها را فیش برداری نموده و تایپ کردم ودر فایل مخصوص ذخیره کردم و 6و7 اسفند آنها را با توجه به فصل اول دسته بندی کردم و تمام جا بجایی ها را در فایل مربوطه انجام دادم و الان که ساعت 5 دقیقه ی بامداد روز پنج شنبه 8 اسفند است می خواهم بخشهایی دیگر از یک مقاله را با آن تلفیق کنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید