بوی خوش مهر

باسلام

امسال اول مهر رادر مالزی شروع کردم در مدرسه جشن مهر برگزار شد چه شور و شوقی داشتند این بچه ها ، کیفها ی نو  وهمه ی کتاب  ودفتر هایشان را با خود آورده بودند و با آن سنگینی دنبال خود می کشیدند وقتی رفتیم کلاس همه نشستند بچه های زبل زود میزهای اول را گرفتند و بقیه به فرا خور روحیات شون جاهای دیگر را گرفتند .

قدری براشون صحبت کردم سعی کردم صحبت ها م مهربانانه و مادرانه باشه تا تحکم آمیز و آمرانه البته رعایت قانون و مقررات مدرسه را به آونها یاد آور شدم  ولی با مهربانی. بعدشم قصه فیل تنبل را که قدمتی سی ساله نزد من دارد و سالهاست اون رو برا بچه ها میگم بچه هایی که حالا خودشون مامان یا بابا شدند. براشون گفتم.

 حالا اینجاش جالبه که وقتی کلاس تموم شد و میخواستن تعطیل بشن اصرار که مشق به ما بده هر چی می گفتم هنوز درس ندادم باز هم اصرار میکردن خلاصه به شون تکلیف ریاضی دادم که از یک تا پانصد بنویسند تا راضی بشن و با خوشحالی دادن تکلیف به خونه رفتن. خلاصه دانش آموز هم دانش آموز روز اول مهر

/ 0 نظر / 7 بازدید