جمعه در س علوم داشتیم من دوست دارم و سعی می کنم که درس علوم برای بچه ها جذاب و دوست داشتنی باشد و هر وقت علوم دارند خوشحال باشند.

برای این کار سعی می کنم کلاس علوم را غیر تکراری و به نوعی شاد باشد برای همین از درس زمستان خوابی حیوانات و حیوانات مهاجر به بچه ها کار تحقیقی داده بود در حد خودشان و با کمک بزرگترهایشان و گفتم هر کس این تحقیق را آورد امتیاز و استیکر جایزه می گیرد به همین دلیل امروز که علوم داشتیم بچه ها از ذوق شان  همان زنگ اول آمدند و  تحقیق علوم شان را نشان من می دادند و می گفتند خانم اجازه ببینید خوبه ؟  خلاصه زنگ آخر علوم داشتیم و از ده نفر شاگردانم ، هفت نفر کارشان را انجام داده بودند  و نوشته بودند و با ذوق و خوشحالی یکی یکی آمدند و آن را خوانند و به بچه ها گفتم که برایشان دست بزنند کلی ذوق می کردند و خوشحال می شدند و استیکر هم جایزه گرفتند من هم از اینکه توانستم این شوق یادگیری را در بچه ها ایجاد کنم خوشحال بودم من دوست دارم شاگردانم لذت علم آموزی را  خود تجربه کنند و این اولین تجربه ی آنان از این بود که خودشان دنبال یادگیری و پیدا کردن جواب سوال رفته بودند و موفق هم شده بودند و برای من هم جالب بود که 70/. درصد از بچه های کلاسم به درس علوم علاقه نشان دادند .

/ 0 نظر / 5 بازدید