حل مشکل فین فین در کلاس درس

طنز واقعی

من در کنار کار معلمی و آموزش های گوناگون و  گفتن باید ها و نباید ها به بچه ها آموزش "ببخشید  "فین کردن و تخیله کامل بینی را هم به آنها  می دهم .

موضوع از این قرار است که دانش آموزان وقتی سرما می خورند و به مدرسه می آیند مرتب سر کلاس فین فین می کنند و هم خودشان کلافه می شوند هم مزاحم کلاس می شوند و هی می آیند از سر میز معلم دستمال می برند و آب دماغشان را فقط  خشک می کنند یعنی فقط نوک دماغشان را پاک می کنند و چون بینی شان تخلیه نمی شود این کار تا آخر زنگ ادامه دارد دیروز هم من همین مشکل را با نازنین داشتم آخر رفتم سر میزش به او گفتم ببین نازنین جان اگر این طوری بینی ات را پاگ کنی زخم می شود حالا ببین / فین بلدی ؟ کفت نه  گفتم دستمال را بگذار دم بینی ات و محکم فین کن تا هر چه توی بینی ات هست بیاید توی دستمال و راحت بشوی بعد از این دستور العمل اساسی  و کاربردی نازنین محکم " فین "کرد بعد  هم او راحت شد و هم من در امر آموزش احساس موفقیت کردم . این هم یکی دیگر از مسئولیت های معلم پایه ابتدایی.

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیه

آرزو می کردم که در اون لحطه منم در کلاس شما بودم :))