ب -بسم ا....

 سلام

بعد از چند سال بالاخره به آروزی خود رسیدم ،یعنی تونستم یک لب تاپ شخصی داشته باشم .یک وبلاگ شخصی ،و یک دفتر

با بی نهایت صفحه برای نوشتن کوله باری از  خاطره های نزدیک به نیم قرن زندگی (کودکی.نوجوانی.جوانی متاهلی .آموزگاری .معلمی.دبیری. مربی پرورشی .دانشجوی کارشناسی بودن باداشتن دو فرزند.سپس تجارب زندگی در خارج از کشور وندانستن زبان انگلیسی.ودانشجوی کارشناسی ارشدبودن با دشتن سه فرزند و مراحل مشغول بودن به نوشتن پایان نامه.ونوشتن تجارب تمامی این دوران ها از تجارب آشپزی در آشپزخانه گرفته تا پشت میزدرس نشتن به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد .وخلاصه با داشتن بی نهایت گوش و چشم وب لاگی برای شنیدن و خواندن این نوشته های من که گاه ممکن است جالب و شنیدنی باشد وگاه ممکن است که بیخود و بیمزه باشد. این را باید به نظر خوانندگان واگذار کنم.

/ 0 نظر / 9 بازدید