صندلی معلمی

به بچه ها گفتم ، بچه ها یه مدل دیکته  پای تخته ای داریم که دو نفر از شما میاد پای تخته و یکی شاگرد میشه یکی معلم. کلی ذوق کردند گفتند یعنی خانم چی کار کنیم ؟ گفتم اونی که معلمه مثل من  دیکته میگه به اون یکی که شاگرده  خلاصه برنامه رو اجرا کردم و دو نفر دو نفر اسمهاشون رو نوشتم و به نوبت می اومدن پای تخته و  دیکته گفتن و دیکته نوشتن رو انجام می دادن  من هم می رفتم آخر کلاس می نشستم و به نوعی مشاهده می کردم

خیلی برام جالب بود . می دیدم آن  دانش آموزی که معلم می شود تمام عشق و لذتش این است که در اول کار بنشیند روی صندلی معلم و از این شیرین ترین قسمت کارش است که بنشیند جای من و حس معلمی را به خود بگیرد تمام دانش آموزانی که به نوبت معلم شده اند بدون استثنائ این کار را انجام داده اند گویی از معلمی فقط این را می دانند یا شاید من وقتی می نشینم روی آن صندلی آبی برای آن ها جلوه و حالت خاصی دارم که این ها در اول کار فقط این را کار  انجام می دهند.  نمی دانم الله اعلم .

/ 0 نظر / 13 بازدید