بازم قورباغه

بازم قورباغه 

سه شنبه باز هم درس علوم داشتیم موضوع درس قورباغه و دوزیستان بود که سیر زندگی قورباغه رو از تخم  ریزی که در آب می کند تا رشد کامل آن نشان می داد یه کتاب اطلاعات عمومی  در مورد حیوانات بود که هیوا آورده بود  بچه ها را نشوندم دورم رو زمین تا با هم این کتاب را ببینیم و براشون بخونم و عکسهاشو رو نشون بدم بهشون ،  رسیدیم به نوع را ه رفتن قورباغه که چه جوری راه میره تو کتاب نوشته می پره یعتی رو پاهاش بلند میشه و به کمک دستهاش پرش می کنه اینو به بچه ها کفتم بعد گفتم کی می تونه نشون بده قورباغه چه طور  پرش می کنه که ماندانا گفت خانم من ،  اینجوری بعد شروع کرد مثل قورباغه پرش کردن  بعد از ماندانا همه بچه ها شروع کردن به جهش یا پرش مثل قورباغه وهر کدوم سعی میکرد که بیشتر شبیه قورباغه باشه خلاصه کلاس من پر شد از قورباغه که هر کدومش سعی میکرد قورباغه تر باشه .

با این کار هم  کلی چیز یاد گرفتن هم ورزش و تفریح کردند . 

/ 0 نظر / 7 بازدید